Usługi doradcze

W dzisiejszym świecie biznesu niezwykle ciężko jest sobie wyobrazić organizację lub firmę bez wspierającej jej infrastruktury IT. Bardzo często jednocześnie tworzy ona kręgosłup, na którym opiera się cała struktura, a zarazem  definiuje ona wszystkie czynności podejmowane przez poszczególnych pracowników w każdym z działów organizacji.

Stabilność i stan tego kręgosłupa jest kluczowy dla efektywności całego organizmu i bardzo często przekłada się bezpośrednio na sukces lub porażkę poszczególnych projektów. Mając to na uwadze, nasi konsultanci, bazując na praktycznym doświadczeniu uzyskanym podczas realizacji różnorodnych projektów na całym świecie, dostarczają usługi doradztwa w zakresie infrastruktury IT.

Prowadzimy naszych klientów przez cały cykl życia systemu IT – począwszy od planowania i projektu, poprzez integrację, implementację, aż do utrzymania i zarządzania zmianami.

Świadczone usługi

Pośród świadczonych przez nas usług znajdują się między innymi

Analiza istniejących procesów i poziomu dojrzałości funkcjonowania infrastruktury IT

Analiza wymagań klienta i przełożenie ich na plan przekształcenia istniejącej architektury na architekturę docelową

Analiza bezpieczeństwa infrastruktury IT i usunięcie potencjalnych zagrożeń i luk bezpieczeństwa zanim przekształcą się one w incydenty

Analiza błędów i problemów wydajnościowych w istniejącej infrastrukturze

Audyt projektów IT dostarczonych przez partnerów klienta

Tworzenie długofalowej strategii i wizji rozwoju architektury IT

Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury

Świadczone usługi są skrojone na miarę potrzeb każdego konkretnego klienta. Nasi konsultanci przekazują do Państwa dyspozycji zarówno wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, jak i znajomość rynku i najnowocześniejszych praktyk i rozwiązań z zakresu IT

Usługi wdrożeniowe

SHIMI oferuje szeroki wachlarz rozwiązań i usług o różnym stopniu zaawansowania.

Pomagamy dobrać rozwiązanie tak aby jak najbardziej odpowiadało potrzebom klienta i jednocześnie  było dopasowane do budżetu, którym przedsiębiorstwo dysponuje. Każde zrealizowane zlecenie  pozwala na dalszą rozbudowę rozwiązania w uzgodnionym, późniejszym terminie.

Oferujemy doradztwo w zakresie informatyzacji firm, wdrażanie gotowych systemów informatycznych, integrację systemów informatycznych czy doradztwo przy wyborze sprzętu komputerowego.

Za wdrożenia rozwiązań przez nasza firmę odpowiadają specjaliści z wieloletnim doświadczeniem we  wdrażaniu i migracji systemów oraz aplikacji informatycznych. Nasi konsultanci realizowali  projekty dla takich klientów jak: Citibank, Bank Handlowy, Frontex itd.

Outsourcing

Efektywne funkcjonowanie firmy, niezależnie od jej wielkości czy branży, oraz budowanie pozytywnego wizerunku wśród klientów i partnerów handlowych wymaga maksymalnego skupienia na działalności strategicznej. Utrzymanie go własnymi siłami na odpowiednio wysokim poziomie wymaga znaczących nakładów finansowych.

Z drugiej strony przekazanie części kompetencji zewnętrznym partnerom budzi szereg obaw. Z drugiej strony usługi IT, które wymagają specjalistycznej wiedzy, stałego podnoszenia kwalifikacji, kosztownego sprzętu i zapewnienia pracownikom firmy niezbędnych narzędzi do pracy, to obszar, który warto przekazać pod opiekę specjalistom, którzy nie muszą dodatkowo obciążać zespołu kadrowego firmy. To jest właśnie kluczowy obszar biznesowy i działalność strategiczna SHIMI.

Naszą siłą jest zespół kompetentnych specjalistów z bogatym doświadczeniem oraz ogromną wiedzą techniczną, popartą wieloma certyfikatami czołowych producentów i organizacji, którzy są w stanie efektywnie wesprzeć zespół klienta w realizacji założeń oraz utrzymaniu infrastruktury IT

Bezpieczeństwo

Luki bezpieczeństwa w systemach informatycznych firm mogą doprowadzić do poważnych incydentów bezpieczeństwa, które mogą być dla organizacji brzemienne w skutki zarówno pod kątem finansowym, jak i wizerunkowym.

Nasi specjaliści posiadają szeroki wachlarz kompetencji w zakresie bezpieczeństwa IT poparty zarówno latami doświadczenia w implementacji i audycie polityk bezpieczeństwa, jak i certyfikatami wiodących producentów i niezależnych organizacji certyfikujących takich, jak: ISC2, NSF lub ISACA.

Oferujemy wsparcie w zakresie testów penetracyjnych, audytu istniejących rozwiązań oraz przygotowania i wdrożenia docelowych polityk bezpieczeństwa i rozwiązań technicznych w celu minimalizacji zagrożeń i ich potencjalnych skutków

Nasi konsultanci pracowali dla

 Microsoft Consulting Services Belgium
 IBM Belgium
Accenture
AIRBUS Space and Defense
NCIA
JFTC
JWC
NCIRC
Frontex Agency
 Instytut Łączności
NBP
BRE Bank
Asseco Poland
Capgeminni
 Ericsson
 Carrefour
Mars
Nycomed
ABC Data
Action CE
Integral Technologies
Altkom Akademia
CKR Konstancin
Acnet Sp. z o.o.

Zespół

Kontakt

SHIMI Sp. z o.o.

ul. Bagno 2B, lok.78
00-112 Warszawa

kontakt@shimi.pl

NIP 701 078 12 38
REGON 141405118
KRS 0000335819