Znajdziemy dla Ciebie

wszechstronnych konsultantów IT

Z nami możesz udoskonalić swoją infrastrukturę IT oraz realizować nawet najbardziej ambitne pomysły biznesowe.

Znajdziemy dla Ciebie
wszechstronnych konsultantów IT

Z nami możesz udoskonalić swoją infrastrukturę IT oraz realizować nawet najbardziej ambitne pomysły biznesowe.

SHIMI ułatwia transformację cyfrową twojej firmy poprzez odpowiednie planowanie i implementację szytych na miarę rozwiązań IT.

Rozległe doświadczenie techniczne

W szerokim spektrum obszarów IT, obejmującym sieci z akredytacją bezpieczeństwa oraz rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa firm z sektora finansowego.

100% sprawności i elastyczności

Pracujemy w małych, efektywnych zespołach, dzięki czemu możemy szybko reagować na dynamiczne zmiany w potrzebach naszych klientów.

Dobrze rozumiemy środowisko korporacyjne

Ponieważ wiele lat pracowaliśmy dla czołowych globalnych marek, na całym świecie.

Podejście szyte na miarę

Każda firma jest inna, dlatego zawsze zaczynamy pracę od analizy Twoich potrzeb i przedstawiamy indywidualne rozwiązania.

Interesują nas
potrzeby TWOJEJ firmy

Od infrastruktury i urządzeń, przez realizację dedykowanych systemów i integracji, po usługi konsultingowe oraz outsourcing IT – nasi konsultanci są zawsze gotowi do pomocy, a żaden problem nie jest dla nas zbyt trudny.

Infrastruktura IT

Zapewnij stabilność operacyjną oraz stały wzrost swojej firmy dzięki naszym usługom:

Bezpieczeństwo

Zweryfikuj stan bezpieczeństwa swojej firmy i wprowadź kompleksowe rozwiązania oparte na procesie zarządzania podatnością na zagrożenia:

Outsourcing IT

Nasi konsultanci pomogą Ci dostosować operacje IT i biznesowe w ramach jednego z następujących modeli:

Doskonale znamy wszystkie

najważniejsze technologie

Specjalizujemy się

w szeregu implementacji

Udzielamy wsparcia również w zakresie wielu innych rozwiązań – wystarczy, że powiesz nam, w czym możemy Ci pomóc.

Posiadamy certyfikaty

od liderów branży

ISC2 (CISSP)

ISACA (CRISC, CISA, CISM)

ISO/IEC (2007 Lead Auditor)

CompTIA (Security+)

Nasi konsultanci pracowali

dla największych globalnych marek

Nasi konsultanci realizowali globalne projekty dla klientów z sektorów podlegających restrykcyjnym regulacjom, o bardzo wysokich wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa:

Nasz zespół

Doświadczenie, umiejętności, ambicja, pasja, a przed wszystkim pełne zaangażowanie w twój sukces – to właśnie my.

Dariusz Nowara

CEO/Prezes Zarządu

Ewa Stekowska

Kierownik Działu Rekrutacji IT

Joanna Jaszczyk

Business Development Manager

Wioleta Pilzak

Ekspert ds. Rekrutacji IT

Edyta Strojek

Konsultant ds. Rekrutacji IT

Olga Giszko

Starszy Konsultant ds. Rekrutacji IT/Lider zespołu HR

Kacper Janiszewski

Specjalista ds. Rekrutacji IT/Lider zespołu Marketing

Klaudia Jankowska

Specjalista ds. Administracji/Specjalista ds. Rekrutacji IT

Patryk Kaczyński

Konsultant ds. Rekrutacji IT

Julia Gajdowicz

Konsultant ds. Rekrutacji IT

Kamila Okońska

Business Development Specialist/Specjalista ds. Rekrutacji IT

Daria Lytvyn

Specjalista ds. Administracji/Specjalista ds. Rekrutacji IT

Iga Szymkiewicz

Specjalista ds. Rekrutacji IT

Dołącz do nas

Oprócz możliwości pracy przy interesujących projektach dla globalnych marek oferujemy pełne wsparcie w rozwoju osobistym i zawodowym.

Skontaktuj się z nami nawet, jeżeli specjalizujesz się w innej dziedzinie. Nieustannie poszukujemy uzdolnionych specjalistów!

Jak możemy Ci pomóc

Skontaktuj się z nami, żebyśmy mogli porozmawiać o tym, co możemy zrobić dla twojej firmy.

SHIMI Sp. z o.o.
Nasze biuro: ul. Bagno 2B, lok.78
00-112 Warszawa

kontakt@shimi.pl
Adres korespondencyjny: ul. Nowogrodzka 50/54, lok. 515
00-695 Warszawa

NIP 7010781238
REGON 241244020
KRS 0000335819

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”) przekazujemy Panu/Pani poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w związku ze złożeniem przez Pana/Panią aplikacji w procesie rekrutacji wewnętrznej* prowadzonym przez SHIMI SP. Z O.O.

* Administrator jako Agencja Pracy prowadzi zarówno rekrutacje „zewnętrzne” – dotyczące świadczenia usług na rzecz innych odbiorców końcowych niż Administrator lub prowadzone na rzecz innych podmiotów oraz rekrutacje „wewnętrzne” – na stanowiska w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej Administratora. Niniejsza klauzula informacyjna dotyczy rekrutacji „wewnętrznej” i obejmuje informacje o przetwarzaniu danych osobowych wyłącznie na cele rekrutacji „wewnętrznych”.

1.     Dane Administratora danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w CV i w formularzu rekrutacji oraz danych dodatkowych przekazywanych w trakcie trwania rekrutacji jest: SHIMI SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 515, 00-695 Warszawa) (dalej jako „Administrator”). Z Administratorem można kontaktować się w następujący sposób:

 • e-mailem: recruitment@shimi.pl;
 • telefonicznie: +48 518 491 962;
 • listownie na adres: ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 515, 00-695 Warszawa.

Administrator będzie decydować o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz ich zabezpieczenia.

2.     Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:

 • e-mailem: Daria.Lytvyn@shimi.pl;
 • listownie na adres: SHIMI SP. Z O.O. / Inspektor Ochrony Danych, Nowogrodzka 50/54 lok. 515, 00-695 Warszawa.
3.     Podstawy prawne i cele przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe zawarte w CV i w formularzu rekrutacji oraz dane dodatkowe przekazywane w trakcie trwania rekrutacji mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:

 • CEL 1 | W celu prowadzenia przez Administratora rekrutacji dotyczącej stanowiska, na które Pan/Pani aplikuje – przy czym w ramach prowadzenia rekrutacji będą podejmowane w szczególności następujące czynności dotyczące Pana/Pani danych osobowych:
 • dokonanie oceny Pana/Pani kwalifikacji do pracy na stanowisku, którego dotyczy rekrutacja i przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,
 • przygotowanie formalnoprawnych dokumentów związanych z udziałem w procesie rekrutacyjnym.

PODSTAWA:

W przypadku opisanym w niniejszym punkcie 1) Administrator przetwarza dane osobowe kandydatów w oparciu o jedną z poniższych podstaw, w zależności od wybranej przez Pana/Panią oczekiwanej formy zatrudnienia lub współpracy (tj. na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, w szczególności umowy b2b o współpracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło).

 • W PRZYPADKU UMOWY O PRACĘ: Administrator wymaga przekazania wyłącznie danych osobowych określonych w art. 221 1 Kodeksu Pracy[1] celem wzięcia udziału w rekrutacji. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie:
  • dane osobowe w zakresie wskazanym w 221 1 pkt 1)-3) Kodeksu Pracy (1. imię /imiona i nazwisko; 2. data urodzenia; 3. dane kontaktowe wskazane przez kandydata) ‑ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa pracy;
  • dane osobowe w zakresie wskazanym w 221 1 pkt 4)-6) Kodeksu Pracy (4. wykształcenie; 5. kwalifikacje zawodowe; 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia) ‑ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (umożliwienie Administratorowi dokonania wyboru właściwego i najlepszego kandydata przez pryzmat posiadanego doświadczenia na określonym stanowisku, posiadania odpowiedniego wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych);
  • Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami art. 221 1 Kodeksu Pracy zostanie potraktowane przez Administratora jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych – w takiej sytuacji podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych); Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
 • W PRZYPADKU UMOWY CYWILNOPRAWNEJ (UMOWY B2B O WSPÓŁPRACY / UMOWY ZLECENIA LUB UMOWY O DZIEŁO): Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie:
  • Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażonej przez wyraźne działanie, którym jest przekazanie formularza rekrutacyjnego wraz z CV do Administratora; wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie;
 • CEL 2 | W celu dodania do bazy kandydatów i prowadzenia przez Administratora przyszłych procesów rekrutacyjnych wewnętrznych (na stanowiska w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej Administratora) w okresie najbliższych 3 lat – w razie wyrażenia przez Pana/Panią zgody w ramach formularza rekrutacji.

PODSTAWA – w takiej sytuacji Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym w każdym takim procesie rekrutacyjnym będą podejmowane wskazane powyżej (jak dla rekrutacji dot. stanowiska, na które Pan/Pani aplikuje) czynności rekrutacyjne dotyczące Pana/Pani danych osobowych.

Jeżeli podane zostaną przez Pana/Panią dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pana/Pani wyraźna zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji, tj. profilowaniu, które odbywałoby się bez udziału człowieka i wywoływało skutki prawne lub w podobny sposób wpływało na Pana/Panią.

4.     Okres przechowywania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą do zakończenia procesu rekrutacji, w którym Pan/Pani bierze udział. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania kolejnych rekrutacji prowadzonych przez Administratora w okresie najbliższych 3 lat. Ponadto w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych okres przetwarzania zostanie skrócony i będzie trwał do momentu wycofania zgody na dalsze przetwarzanie – co dotyczy obydwu opisanych przypadków przetwarzania danych osobowych.

5.     Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane:

 • dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne i informatyczne umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej, w tym dostawcy systemu rekrutującego „Recrutity.pl”, a także innym podmiotom wspierającym działalność Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy (tj. zgodnie z art. 28 RODO);
 • podmiotom/osobom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
6.     Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie ma zamiaru przekazania Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub organizacji międzynarodowej.

7.     Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W zakresie, w jakim Pana/Pani dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

8.     Obowiązek / dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości udziału przez Pana/Panią w prowadzonej rekrutacji, a także brakiem możliwości dodania Pana/Pani danych do bazy kandydatów i udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora.

[1] Art. 221 § 1 KP: „§ 1.   Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: 1) imię (imiona) i nazwisko; 2) datę urodzenia; 3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę; 4) wykształcenie; 5) kwalifikacje zawodowe; 6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia”.