Bądź na bieżąco!

Zostaw CV w naszej bazie

Wyślij swoje CVWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Shimi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 50/515 00-695 Warszawa, (dalej jako "Shimi") w zakresie podanym przeze mnie w formularzu rejestracji oraz przesłanych przeze mnie w CV w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Shimi. Powyższa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których przetwarzanie jest oparte na przepisie prawa.

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez Shimi (w zakresie podanym przeze mnie w formularzu rejestracji oraz przesłanych przeze mnie w CV) pracodawcom współpracującym z Shimi w celu weryfikacji kandydatur. Powyższa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których przetwarzanie jest oparte na przepisie prawa.


 

RODO i Przetwarzanie danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych dla celów rekrutacji:

Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych jest firma Shimi Sp.z.o.o z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 50/515
    00-695 Warszawa
  2. Dane osobowe w zakresie wymienionym w Art. 22 § 1 Kodeksu Pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: Art. 22 § 1 Kodeksu Pracy w zw. Z Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w ramach realizacji obowiązku prawnego na administratorze danych.
  3. Jeśli wyrazi Pan/Pani dobrowolną zgodę zawartą w CV lub formularzu aplikacyjnym na przetwarzanie dodatkowych danych nie wymienionych w Art. 22 § 1 Kodeksu Pracy lub zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach będą one przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. Przetwarzaniu podlegają wyłącznie kategorie danych osobowych związane z procesem rekrutacji.
  5. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
  6. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć pisząc mail  z prośbą o usunięcie danych na adres: recruitment@shimi.pl
  7. Ma Pa/Panin prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu, aż zażyczy sobie Pan/Pani ich usunięcie